Generalforsamling 2021

Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne planlægger at afholde generalforsamling lørdag den 14. august 2021. 
Nærmere information følger, når datoen nærmer sig. 

Med venlig hilsen

Henrik Tonnesen
Afdelingsformand