Generalforsamling 2023

Hvornår: Lørdag den 29. april 2023 kl. 09.30
Hvor: Østre Parkvej 2G, 4100 Ringsted i den store mødesal.

Dagsorden:

1. Velkomst og godkendelse af forretningsorden.
2. Valg af 2 dirigenter.
3. Valg af stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning 2022.
5. Godkendelse af regnskab 2022.
6. Indkomne forslag.
7. Valg jf. vedtægter.
a. Valg af Næstformand for 4 år.
- Bent Hansen modtager genvalg.
b. Valg 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
- Flemming H. Bengtsen, COOP, modtager genvalg.
- Jens Peter Petersen, ARLA, modtager genvalg.
- Linda Jerfort, Aktivitetsudvalget, modtager ikke genvalg.
c. Valg af revisor, 2 år.
- Michael Bohn Christensen, DC-Ringsted, modtager genvalg.
d. Valg af revisor suppleant, 1 år.
- Marianne Frantzen, TOM’s modtager ikke genvalg.
e. Valg af fanebærer, 1 år.
- Jens Michael Lemvig Hansen, Føtex, Herlev modtager genvalg.
8. Evt.

Der er kaffe og morgenbrød fra kl. 09.00 og efter generalforsamlingen er der frokost. Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Bent Hansen på beh@nnf.dk senest mandag den 24. april 2023.

2022 var endnu et begivenhedsrigt år i Fødevareforbundet NNF.

Læs beretningen for 2022 i Fødevareforbundet NNF her